تحقیقات جدیدی كه اداره امنیت هسته‌ای و تشعشعات (‪ (STUK‬فنلاند در مورد تاثیر تشعشع تلفن همراه بر پوست انسان انجام داده است، نتایج سایر تحقیقات را كه بیانگر واكنش بافت زنده انسان به تشعشعات تلفن همراه است تقویت می‌كند.
به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس‌دیلی ، تحقیقات پیشین نشان داده‌اند تشعشات تلفن همراه (میدان‌های الكترومغناطیسی ‪ ،(RF-EMF‬بیان و فعالیت پروتیین را در سلول آندوتلیال انسانی تغییر می‌دهد.
تحقیق جدید از آن جهت در سراسر جهان منحصر به فرد است كه برای نخستین بار احتمال بروز تغییراتی را در بیان پروتیین‌ها، هنگامی كه پوست انسان به طور موضعی در معرض ‪ RF-EMF‬قرار می‌گیرد، بررسی كرده است.
دانشمندان در این تحقیق ناحیه كوچكی از پوست بازوی ‪ ۱۰‬داوطلب را به مدت یك ساعت در معرض سیگنال ‪ GSM‬قرار دادند.
 

محققان پس از آن از مناطقی از پوست را كه در معرض این اشعه قرار گرفته بود و همچنین از مناطقی كه این پرتو به آنها تابیده نشده بود نمونه‌برداری كردند و تمامی پروتیین‌های قابل استخراج از نمونه‌ها را مورد بررسی قرار دادند.
تحلیل و بررسی ‪ ۵۸۰‬پروتیین نشانگر تاثیر زیاد این پرتوها بر هشت پروتیین بود.
"داریوش لچزینسكی" محقق ‪ STUK‬گفت تشعشعات تلفن همراه برخی آثار زیست‌شناختی دارند. حتی اگر این تغییرات كوچك باشند، باز هم وجود دارند.
این محقق گفت هنوز خیلی زود است در عوارض تغییرات ناشی از تشعشعات تلفن همراه بر سلامت انسان قضاوت كنیم.
به گفته وی هدف از انجام این طرح شناسایی آثار احتمالی تشعشعات تلفن همراه نیست بلكه برای پی بردن به واكنش پوست زنده انسان به تشعشع تلفن همراه و اینكه آیا رویكرد تحقیق پروتئومیكس در این زمینه مفید خواهد بود یا خیر انجام می‌شود.
تحقیق گسترده‌تری با حضور ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬داوطلب در ‪ STUK‬برنامه‌ریزی شده كه قرار است در سال ‪ ۲۰۰۹‬آغاز شود.